Αρχική

Οι οδηγίες που παρουσιάζονται συντάχθηκαν από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών  και Πολιτικών Επιστημών στις 17-3-2017.
Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες προκειμένου να γίνει δεκτή η Πτυχιακή ή Διπλωματική τους Εργασία καθώς και η Διδακτορική τους Διατριβή.

Μπορείτε να κατεβάσετε τον οδηγό σε κείμενο, σε pdf.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Μπορείτε να βρείτε στα Πρόσθετα υποδείγματα για τα εξώφυλλα των εργασιών,  καθώς και βοηθήματα για διαχείριση βιβλιογραφίας.