Πρόσθετα

 Τα εξώφυλλα των εργασιών 

 Μπορείτε να κατεβάσετε τα εξώφυλλα διδακτορικών και διπλωματικών ή πτυχιακών  εργασιών για τη βοήθειά σας, σε αρχεία κειμένου (doc).

Υπόδειγμα_εξωφύλλου_διδακτορικής

Υπόδειγμα_εξωφύλλου_μεταπτυχιακής

Υπόδειγμα_εξωφύλλου_πτυχιακής 

Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας

Το Mendeley είναι ένα ελεύθερο εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφίας. Επιτρέπει στον κάθε χρήστη-μέλος του την αποθήκευση, την οργάνωση, το διαμοιρασμό της έρευνας του, τον σχολιασμό και την ανταλλαγή της με άλλους χρήστες καθώς και την ανακάλυψη νέων επιστημονικών εργασιών.

Στο Mendeley μπορείτε να οργανώσετε τη βιβλιογραφία σας σε φακέλους και να μοιράζεστε αυτούς τους φακέλους με τους συνεργάτες σας, όπως και να ανταλλάζετε βιβλιογραφικές αναφορές. Μπορείτε να ανοίγετε τα αρχεία μέσα στο ίδιο το Mendeley, να διαβάζετε τις εργασίες σας και να κρατάτε σημειώσεις επάνω σε αυτές. Με τη βοήθεια πρόσθετων λειτουργιών στο Word και στο OpenOffice, μπορείτε να εισάγετε βιβλιογραφικές αναφορές στις εργασίες σας την ώρα που γράφετε και να τις μορφοποιείτε με αυτόματο τρόπο στο βιβλιογραφικό πρότυπο που θέλετε.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στους οδηγούς του .