Δοκιμαστική περίοδος χρήσης (trial) σε 6 επιπλέον συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη Springer

 

 

 

 Δοκιμαστική περίοδος χρήσης (trial) σε 6 επιπλέον συλλογές ηλεκτρονικών βιβλίων του εκδότη Springer για όλα τα μέλη του Συνδέσμου.
Η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) θα είναι ενεργή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 και ο έλεγχος πρόσβασης, όπως και για τις υπόλοιπες πηγές του Συνδέσμου, γίνεται με αναγνώριση ΙΡ διευθύνσεων.

Συνοπτικά, η δοκιμαστική περίοδος πρόσβασης (trial) αφορά στις παρακάτω συλλογές:

History (CY2016-2018, 685 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων)
Law and Criminology (CY2016-2018, 691 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων)
Literature, Cultural and Media Studies (CY2016-2018, 1306 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων)
Political Science and International Studies (CY2016-2018, 1335 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων)
Religion and Philosophy (CY2016-2018, 834 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων)
Social Sciences (CY2016-2018, 1744 τίτλοι ηλεκτρονικών βιβλίων)