Βεβαίωση παράδοσης υλικού για Ορκωμοσία με e-mail

 

 

 

Οι τελειόφοιτοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Παντείου Πανεπιστημίου μπορούν να παραλάβουν ηλεκτρονικά τη Βεβαίωση Παράδοσης Υλικού.

Θα πρέπει να συμπληρώσουν το Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και τον Αριθμό Μητρώου  τους και να στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο Email: libp@panteion.gr .Θα γίνει ο έλεγχος των στοιχείων τους και θα τους σταλεί η βεβαίωση προκειμένου να την προσκομίσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους για να υποβάλουν αίτηση ορκωμοσίας.