Νέα βιβλιογραφική βάση Border and Migration Studies Online

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη εξασφάλισε πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση πλήρους κειμένου Border and Migration Studies Online της Proquest. Η πρόσβαση είναι εφικτή είτε μέσω υπολογιστή στους χώρους του Πανεπιστημίου, είτε απομακρυσμένα με κωδικούς Proxy.