Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου παρέχει στα μέλη της και τους επισκέπτες της πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιγραμμικής αναζήτησης, παρουσίασης και απόκτησης πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου.

Η πρόσβαση στις παρακάτω πηγές – βάσεις δεδομένων επιτυγχάνεται μόνο μέσω του Πανεπιστημιακού δικτύου.

Ηλεκτρονικά περιοδικά

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα – μέλη του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL –Link)  έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.

Η συνδρομή της Βιβλιοθήκης στο αρχείο JSTOR δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα μέλη του Παντείου στο πλήρες κείμενο  επιστημονικών περιοδικών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών από το πρώτο έτος έκδοσης.

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus (SciVerse Scopus) – η οποία παρέχεται μέσω της HEAL-Link – περιέχει περιλήψεις και βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων περιοδικών και πλήθος εργαλείων διαχείρισης των εγγραφών και αναφορών.

 

Βάσεις δεδομένων

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων PsychINFO περιέχει πάνω από 3 εκ. εγγραφές έργων (άρθρων, βιβλίων και διατριβών) σχετικών με τις επιστήμες της συμπεριφοράς και την ψυχική υγεία.

 

 

Η πρόσβαση στις παρακάτω πηγές είναι ανοικτή σε όλους και επιτυγχάνεται από οπουδήποτε.

Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης Παντείου

 

H  ψηφιακή βιβλιοθήκη ΠΑΝΔΗΜΟΣ  είναι ο χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου. Περιλαμβάνει το ακαδημαϊκό αποθετήριο (μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, κ.ά), τις πανεπιστημιακές εκδόσεις (επετηρίδες, κ.ά.), αρχείο ψηφιοποιημένων περιοδικών, ψηφιακό υλικό για ΑΜΕΠΟ, κ.ά.

 

Η θεματική πύλη ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο Διαδίκτυο και αφορούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι ακαδημαϊκών και επιστημονικών βιβλιοθηκών

 

 

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών  αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία υποδομής και ανάπτυξης υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Περιέχει πάνω από 3,5 εκ. βιβλιογραφικές εγγραφές για το βιβλιακό και άλλο υλικό των 55 βιβλιοθηκών-μελών.  

 

Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

 

Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών περιέχει τα βιβλιογραφικά δεδομένα περίπου 23.000 περιοδικών που διαθέτουν 207 βιβλιοθήκες. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το περιοδικό που θέλει και να εντοπίσει σε ποια βιβλιοθήκη βρίσκεται.

 

Βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης πλήρους κειμένου

 

 

 

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματακαθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).