Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

 

 

 

 

Είδη και περιεχόμενο σεμιναρίων   

Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης

Απευθύνεται καταρχήν στους πρωτοετείς φοιτητές με στόχο την εξοικείωσή τους με τη Βιβλιοθήκη ως σύνολο υλικού, οργάνωσης και διαθέσιμων υπηρεσιών. Ειδική έμφαση δίδεται στην εκμάθηση του τρόπου έρευνας του αυτοματοποιημένου καταλόγου (OPAC) με στόχο την επιτυχή ανάκτηση του διαθέσιμου υλικού. Προσφέρεται συνήθως στην αρχή κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς κατόπιν συνεννοήσεως με τα ακαδημαϊκά τμήματα. Για τους φοιτητές ορισμένων τμημάτων η παρακολούθηση του σεμιναρίου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών. Με στόχο τη διασφάλιση της παρακολούθησης του σεμιναρίου από όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, το σεμινάριο θα παρέχεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνει η Βιβλιοθήκη.

Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης

Περιλαμβάνει περιήγηση στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης με στόχο την εξοικείωση με τον τρόπο οργάνωσης και χρήσης των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνει η Βιβλιοθήκη.

Εκπαίδευση στη χρήση βάσεων δεδομένων ή άλλων πληροφοριακών εργαλείων

 

Προσφέρεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) των ακαδημαϊκών τμημάτων και αφορά στην εκμάθηση του τρόπου έρευνας και χρήσης βάσεων δεδομένων που επιλέγονται σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες εξειδικευμένων γνωστικών πεδίων. Επί του παρόντος παρέχεται κατόπιν συνεννοήσεως με διδάσκοντες του πανεπιστημίου.