Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

 

 

 

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου παρέχει στα μέλη της και τους επισκέπτες της πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιγραμμικής αναζήτησης, παρουσίασης και απόκτησης πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. 

 

Η πρόσβαση στις παρακάτω πηγές – βάσεις δεδομένων επιτυγχάνεται μόνο μέσω του Πανεπιστημιακού δικτύου.

 

Οδηγίες για την πρόσβαση 

 

 

 Ηλεκτρονικά περιοδικά

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα – μέλη του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL – Link) έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.
Η συνδρομή της Βιβλιοθήκης στο αρχείο JSTOR δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα μέλη του Παντείου στο πλήρες κείμενο επιστημονικών περιοδικών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών από το πρώτο έτος έκδοσης.
Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus (SciVerse Scopus) – η οποία παρέχεται μέσω της HEAL-Link – περιέχει περιλήψεις και βιβλιογραφικές αναφορές άρθρων περιοδικών και πλήθος εργαλείων διαχείρισης των εγγραφών και αναφορών.

 

Βάσεις Δεδομένων

 

Η βιβλιογραφική βάση δεδομένων PsychINFO περιέχει πάνω από 3 εκ. εγγραφές έργων (άρθρων, βιβλίων και διατριβών) σχετικών με τις επιστήμες της συμπεριφοράς και την ψυχική υγεία.

 

Το Web of Science (WoS)  είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο καλύπτει :

-Θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες,
-πάνω από 8.500 επιστημονικά περιοδικά,
-περισσότερες από 36.000.000 βιβλιογραφικές αναφορές,
-πάνω από 790εκ. ''cited references'',
-περισσότερες από 1,1 εκατ. νέες εγγραφές & 23 εκατ. cited references / έτος.

 

Το Πάντειο διαθέτει υλικό που αφορά μέχρι και το έτος 2011 (μέσω INTRANET).

 

Η Βάση Δεδομένων Eighteenth Century Collections Online αποτελεί την ψηφιακή έκδοση της συλλογής της British Library: "The Eighteenth Century, the world’s largest library of the printed book on microfilm". H συλλογή περιλαμβάνει 136.000 τίτλους βιβλίων που εκδόθηκαν μεταξύ 1701 και 1800 στο Ηνωμένο Βασίλειο και μερικούς σημαντικούς τίτλους από την Αμερική.

 

Ηλεκτρονικά Βιβλία

Πρόσβαση σε εκατοντάδες τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων. Διαθέσιμο σε αρχείο xls ή google sheets 

 

 

 

 

 

 Η πρόσβαση στις παρακάτω πηγές είναι ανοικτή σε όλους και επιτυγχάνεται από οπουδήποτε.

 

Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης Παντείου

 

Ο ΠΑΝΔΗΜΟΣ είναι ο χώρος ηλεκτρονικής δημοσίευσης της συγγραφικής δραστηριότητας των μελών της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου. Περιλαμβάνει το ακαδημαϊκό αποθετήριο (μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, κ.ά), τις πανεπιστημιακές εκδόσεις (επετηρίδες, κ.ά.), αρχείο ψηφιοποιημένων περιοδικών, ψηφιακό υλικό για ΑΜΕΠΟ, κ.ά.
Η θεματική πύλη ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στο Διαδίκτυο και αφορούν κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι ακαδημαϊκών και επιστημονικών βιβλιοθηκών

 

Ο Συλλογικός Κατάλογος των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία υποδομής και ανάπτυξης υπηρεσιών του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Περιέχει πάνω από 3,5 εκ. βιβλιογραφικές εγγραφές για το βιβλιακό και άλλο υλικό των 55 βιβλιοθηκών-μελών.
Ο Ζέφυρος είναι μια πύλη πρόσβασης για τον εντοπισμό βιβλίων, περιοδικών και άλλου υλικού στους καταλόγους των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Ο Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών βιβλιοθηκών περιέχει τα βιβλιογραφικά δεδομένα περίπου 23.000 περιοδικών που διαθέτουν 207 βιβλιοθήκες. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το περιοδικό που θέλει και να εντοπίσει σε ποια βιβλιοθήκη βρίσκεται.

 

Βάσεις δεδομένων ανοικτής πρόσβασης πλήρους κειμένου

 

  Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματακαθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
Το αρχείο DOAJ – Directory of Open Access Journals – περιλαμβάνει ανοικτά, πλήρους κειμένου, ποιοτικά ελεγμένα επιστημονικά & ακαδημαϊκά περιοδικά που καλύπτουν όλα τα θέματα και πολλές γλώσσες.
Η ψηφιακή βιβλιοθήκη HATHI TRUST αποτελεί ένα συνεργατικό αποθετήριο μεγάλων ερευνητικών ινστιτούτων και βιβλιοθηκών των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν σκοπό την μακροπρόθεσμη διατήρηση και πρόσβαση πολιτιστικού και άλλου υλικού. Παρέχει διατήρηση και πρόσβαση σε περιεχόμενο του δημοσίου τομέα (public domain) ή υπό copyright, το οποίο προέρχεται από διάφορες πηγές όπως το Google, το Internet Archive, η Microsoft και οι πόροι των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.

On-line πρόσβαση στο Eurostat web site. Η βάση περιλαμβάνει αναφορές και e-books και για τα 10 θέματα της Eurostat που είναι διαθέσιμες στο web site στην αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

Θέματα: ΕΟΚ, Ευρωπαϊκές Κοινότητες, πληροφόρηση. Ενημερώνεται σε καθημερινή βάση

 

Ψηφιακές βιβλιοθήκες-ευρετήρια

 

Το openarchives.gr πραγματοποιεί ταυτόχρονη αναζήτηση σε 62 ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και ακαδημαϊκά αποθετήρια. Το ευρετήριό του περιέχει 429777 έγγραφα και ενημερώνεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις.
Το ευρετήριο OpenDOAR είναι ένα έγκυρο ευρετήριο ακαδημαϊκών αποθετηρίων και ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης από όλο τον κόσμο.

 

Ευρετήρια και μηχανές αναζήτησης

 

Ο σκοπός του ευρετηρίου DOAB (Directory of Open Access Books) είναι να αυξήσει τη δυνατότητα ανακάλυψης βιβλίων ανοικτής πρόσβασης. Τα βιβλία αυτά οφείλουν να είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να έχουν υποστεί αξιολόγηση από ομοτίμους (peer reviewed). Η υπηρεσία DOAB ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και ήδη περιλαμβάνει 1098 βιβλία από 27 εκδότες.
Η Scirus είναι μια μηχανή αναζήτησης που εκτελεί διεξοδικές αναζητήσεις σε υλικό κάθε μορφής και σε ιστοσελίδες που περιέχουν επιστημονικό περιεχόμενο. Αναζητά σε πάνω από 460 εκατομμύρια σελίδες ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται δεκάδες πηγές (ελεύθερες ή με συνδρομή) που περιέχουν αξιολογημένο υλικό κάθε είδους.

Η μηχανή αναζήτησης Google Scholar εστιάζει την αναζήτηση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (άρθρα, βιβλία, βιβλιογραφίες, έρευνες και άλλο υλικό).

- Καλύπτει όλα τα θέματα και όλες τις γλώσσες.
- Παρέχει περιεχόμενο από όλους τους τομείς έρευνας, από δεκάδες εκδότες, ινστιτούτα, βάσεις δεδομένων, ψηφιακές βιβλιοθήκες και αποθετήρια.
- Είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όλους.
- Αναζητά όχι μόνο σε περιλήψεις αλλά στο πλήρες κείμενο.
- Καταγράφει και ανανεώνει τις βιβλιογραφικές αναφορές των πηγών και δημιουργεί στατιστικά αναφορών.