Οδηγίες φόρμας

Οδηγίες συμπλήρωσης Φόρμας Υποβολής Διδακτορικών Διατριβών

  •  Άννα Θεοφιλάτου
  • 25 Ιούνιος, 2013
  • Οι οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας υποβολής Διδακτορικών Διατριβών έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος :     Δείτε τις οδηγίες ΕΔΩ


Forma

Φόρμα υποβολής ψηφιακού υλικού

  •  Άννα Θεοφιλάτου
  • 20 Ιούνιος, 2013
  • Φόρμα υποβολής Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πάνδημος:   Δείτε τη φόρμα υποβολής ΕΔΩ


Forma Metadedomenwn Diatribwn1

Φόρμα μεταδεδομένων για Διδακτορικές Διατριβές

  •  Άννα Θεοφιλάτου
  • 29 Μάιος, 2012
  • Φόρμα μεταδεδομένων για Διδακτορικές Διατριβές   Title: Όνομα που δίνεται στον πόρο. lang: gre qualifier:- Creator: Μία οντότητα πρωτίστως υπεύθυνη για την παραγωγή / δημιουργία … Συνέχεια