Πρυτανεία Παπαχατζή

Φωτογραφικό Αρχείο Παντείου: μια νέα συλλογή στην «Πάνδημο»

  •  Elvira Bogiatzi
  • 20 Φεβρουάριος, 2013
  • Η συλλογή του φωτογραφικού αρχείου του Πανεπιστημίου αφορά υλικό που τοποθετείται από τη δεκαετία του 1950 έως και σήμερα. Πρόκειται για φωτογραφίες που θεματικά καλύπτουν … Συνέχεια