2

Παραδοτέα Δεκέμβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 28 Φεβρουάριος, 2014
 • Θεοφιλάτου Άννα          Παραδοτέο 8 Μπογιατζή Ελευθερία          Παραδοτέο 8 Αφροδίτη Σωτηροπούλου           Παραδοτέο 8 (Δεκέμβριος 2013 – Μάρτιος 2014)


Χωρίς τίτλο

Παραδοτέα Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2013

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Νοέμβριος, 2013
 • Θεοφιλάτου Άννα          Παραδοτέο 7 Μπογιατζή Ελευθερία          Παραδοτέο 7 Αφροδίτη Σωτηροπούλου           Παραδοτέο 7


6

Παραδοτέα Ιούνιος – Αύγουστος 2013

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Αύγουστος, 2013
 • Αντωνάκης Δημήτρης         Παραδοτέο 5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 2013) Θεοφιλάτου Άννα          Παραδοτέο 6 Καμάτσος Παρασκευάς          Παραδοτέο 6 (Μάιος-Ιούνιος 2013) … Συνέχεια


mart ma13

Παραδοτέα Μάρτιος – Μάιος 2013

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Μάιος, 2013
 • Αντωνάκης Δημήτρης          Παραδοτέο 4 (Απρίλιος-Ιούνιος 2013) Θεοφιλάτου Άννα           Παραδοτέο 5 Καμάτσος Παρασκευάς          Παραδοτέο 5(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2013) Μπογιατζή … Συνέχεια


dek fev13

Παραδοτέα Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 28 Φεβρουάριος, 2013
 • Αντωνάκης Δημήτρης          Παραδοτέο 3 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2013) Θεοφιλάτου Άννα           Παραδοτέο 4 Καμάτσος Παρασκευάς           Παραδοτέο 4 (Νοέμβριος 2012-Ιανουάριος … Συνέχεια


sep no 2012

Παραδοτέα Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2012

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Νοέμβριος, 2012
 • Αντωνάκης Δημήτρης      Παραδοτέο 2 (Οκτώβρης-Δεκέμβρης 2012) Θεοφιλάτου Άννα         Παραδοτέο 3 Καμάτσος Παρασκευάς          Παραδοτέο 3 (Αύγουστος-Οκτώβριος 2012) Μπογιατζή Ελευθερία   … Συνέχεια


2

Παραδοτέα Ιούνιος – Αύγουστος 2012

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Αύγουστος, 2012
 • Αντωνάκης Δημήτρης         Παραδοτέο 1 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012) Θεοφιλάτου Άννα          Παραδοτέο 2 Καμάτσος Παρασκευάς          Παραδοτέο 2 Μπογιατζή Ελευθερία … Συνέχεια


1

Παραδοτέα Μάρτιος – Μάιος 2012

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Μάιος, 2012
 • Θεοφιλάτου Άννα           Παραδοτέο 1 Καμάτσος Παρασκευάς         Παραδοτέο 1 (Μάιος-Ιούλιος 2012) Μπογιατζή Ελευθερία          Παραδοτέο 1 Παπαχριστόπουλος … Συνέχεια