Χωρίς τίτλο5

Υποέργο 5 – Υπηρεσίες για φορητές συσκευές

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 15 Μάρτιος, 2012
 • Στα πλαίσια της προτεινόμενης υπηρεσίας θα κατασκευαστούν δύο λογισμικά τα οποία θα επιτρέψουν την πρόσβαση στις πηγές της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου  και συγκεκριμένα στην … Συνέχεια


Χωρίς τίτλο4

Υποέργο 4 – Αναβάθμιση υπηρεσιών πρόσβασης και κυκλοφορίας χρηστών και υλικού στους χώρους και τις συλλογές της Βιβλιοθήκης

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 15 Μάρτιος, 2012
 • Οι νέες υπηρεσίες θα βασίζονται στην τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Radio Frequency Identification – RFID). Η δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης – για την επιστροφή υλικού, την ενημέρωση … Συνέχεια


Χωρίς τίτλο3

Υποέργο 3 – Αναφορές Βιβλίων

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 15 Μάρτιος, 2012
 • Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνόλου ψηφιακών υπηρεσιών για τη παρακολούθηση-διαχείριση / διασύνδεση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλίων τα οποία αφορούν τις κοινωνικές και πολιτικές … Συνέχεια


Χωρίς τίτλο1

Υποέργο 2 – Εμπλουτισμός ψηφιακής βιβλιοθήκης

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 15 Μάρτιος, 2012
 • Το παρόν υποέργο αφορά στη ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και θεματική ευρετηρίαση  15000 τουλάχιστον ψηφιακών αντικειμένων. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών (600 περίπου) … Συνέχεια


Χωρίς τίτλο

Υποέργο 1 – Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών και ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 15 Μάρτιος, 2012
 • Αποτελείται από τρεις αυτοτελείς δράσεις: Δράση 1 -  Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Με τη δράση αυτή η Βιβλιοθήκη του ιδρύματός μας θα … Συνέχεια