1

Παραδοτέα Μάρτιος – Μάιος 2012

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Μάιος, 2012
 • Θεοφιλάτου Άννα           Παραδοτέο 1 Καμάτσος Παρασκευάς         Παραδοτέο 1 (Μάιος-Ιούλιος 2012) Μπογιατζή Ελευθερία          Παραδοτέο 1 Παπαχριστόπουλος … Συνέχεια


Forma Metadedomenwn Diatribwn1

Φόρμα μεταδεδομένων για Διδακτορικές Διατριβές

 •  Άννα Θεοφιλάτου
 • 29 Μάιος, 2012
 • Φόρμα μεταδεδομένων για Διδακτορικές Διατριβές   Title: Όνομα που δίνεται στον πόρο. lang: gre qualifier:- Creator: Μία οντότητα πρωτίστως υπεύθυνη για την παραγωγή / δημιουργία … Συνέχεια


eggrafes

Διόρθωση εγγραφών

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 25 Μάιος, 2012
 • Για την εισαγωγή των εγγραφών της βιβλιοθήκης στο κοινό ΟΠΣΒ απαιτείται η διόρθωσή τους, ώστε να συμφωνούν με μια κοινά καθορισμένη πολιτική για όλες τις … Συνέχεια


leks

Θεματική ευρετηρίαση με ελεγχόμενο λεξιλόγιο

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 19 Μάιος, 2012
 • Ένας βασικός στόχος της ανάπτυξης του νέου ΣΨΒ “Πάνδημος” ήταν ο έλεγχος των καθιερωμένων όρων και η ακριβής συσχέτισή τους με το αρχείο καθιερωμένων όρων … Συνέχεια


uni

Μετατροπή UNIMARC σε MARC 21

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 19 Μάιος, 2012
 • Έπειτα από μελέτη του τρέχοντος πληροφοριακού συστήματος και των πολιτικών της βιβλιοθήκης βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη αλλαγή κατά την μετάβαση από το τοπικά Ο.Π.Σ.Β στο … Συνέχεια


dc

Dublin Core Editor

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 18 Μάιος, 2012
 • Ο Πάνδημος αποτελεί το ψηφιακό αποθετήριο όπου συγκεντρώνει συλλογές που αφορούν τη συγγραφική δραστηριότητα των μελών του Παντείου Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει δηλαδή διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, … Συνέχεια