Δικτυακός Τόπος Βιβλιοθήκης

siteΟ δικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης είναι κατασκευασμένος σε PHP και φιλοξενείται σε εξυπηρετητή του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Η αρχική μας σελίδα  καλωσορίζει τους επισκέπτες μας και λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για τα υπόλοιπα περιεχόμενα (ιστοσελίδες), ενώ δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες για μια φωτογραφική ξενάγηση στους χώρους της βιβλιοθήκης.

Στην κεφαλίδα, φαίνεται το logo του πανεπιστημίου και της βιβλιοθήκης ενώ υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης για τον επισκέπτη, κάνοντας έτσι την πλοήγηση του πιο συγκεκριμένη και σύντομη. Στο υποσέλιδο παρατίθενται όλες οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί κάθε χρήστης να αναζητήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί, όσον αφορά σε γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη, σε υπηρεσίες που προσφέρει, στο υλικό που διαθέτει στις συλλογές της, καθώς νέα και ανακοινώσεις για ποικίλα ζητήματα.

Τέλος, στο σώμα της αρχικής μας σελίδας, εκτός από το φωτογραφικό υλικό, καίρια θέση καταλαμβάνουν και οι τρεις βασικές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης :

  • Ηλεκτρονικός Κατάλογος – OPACIAL
  • Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – ΠΑΝΔΗΜΟΣ
  • Θεματική Πύλη ΑΝΘΡΩΠΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σχετικό link : http://www.library.panteion.gr/

Τα σχόλια έχουν κλείσει.