Παραδοτέα Μάρτιος – Μάιος 2013

Αντωνάκης Δημήτρης     αρχείο λήψης     Παραδοτέο 4 (Απρίλιος-Ιούνιος 2013)

Θεοφιλάτου Άννα       αρχείο λήψης    Παραδοτέο 5

Καμάτσος Παρασκευάς       αρχείο λήψης   Παραδοτέο 5(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2013)

Μπογιατζή Ελευθερία        αρχείο λήψης  Παραδοτέο 5

Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας        αρχείο λήψης   Παραδοτέο 5

 

Μπελούλη Αγάθη       αρχείο λήψης   Παραδοτέο 3

Σωτηροπούλου Αφροδίτη      αρχείο λήψης  Παραδοτέο 5

Κατηγορίες: Παραδοτέα Έργου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.