Παραδοτέα Ιούνιος – Αύγουστος 2013

Αντωνάκης Δημήτρης      αρχείο λήψης   Παραδοτέο 5 (Ιούλιος-Οκτώβριος 2013)

Θεοφιλάτου Άννα       αρχείο λήψης   Παραδοτέο 6

Καμάτσος Παρασκευάς       αρχείο λήψης   Παραδοτέο 6 (Μάιος-Ιούνιος 2013)

Μπογιατζή Ελευθερία        αρχείο λήψης  Παραδοτέο 6

Αφροδίτη Σωτηροπούλου         αρχείο λήψης  Παραδοτέο 6

Κατηγορίες: Παραδοτέα Έργου

Τα σχόλια έχουν κλείσει.