Αυτοκατάθεση Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

 

aytokataΗ Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου έκανε από 1/4/2013 υποχρεωτική την αυτοκατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στην “Πάνδημος” από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες αντίστοιχα.  Η διαδικασία της αυτοκατάθεσης έχει γίνει πολύ απλή χάρη σε μια ξεχωριστή διαδικτυακή (web based) φόρμα υποβολής, η οποία δρα ως ενδιάμεσος μεταξύ του Fedora και του τελικού χρήστη. Η κατάθεση των τεκμηρίων γίνεται μέσω της φόρμας υποβολής εργασίας, η οποία διατίθεται στην κεντρική σελίδα της “Πάνδημου”, ενώ η διεπαφή της φόρμας και η σχετική βοήθεια είναι σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά.

Η φόρμα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα πεδία για την πλήρη περιγραφή του υλικού από τον φοιτητή. Έχουν δημιουργηθεί δύο φόρμες υποβολής, μία για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μια για τους διδάκτορες. Όλα τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά. Αφού γίνει η ηλεκτρονική κατάθεση της εργασίας,  γίνεται έλεγχος από το προσωπικό, στέλνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα η βεβαίωση κατάθεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την υποβολή αίτησης ορκωμοσίας στη γραμματεία του τμήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της κατάθεσης από τον φοιτητή, ακολουθεί άμεσα η επεξεργασία από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Δίνεται η δυνατότητα απευθείας επεξεργασίας των στοιχείων της κατάθεσης στους editors της “Πάνδημου”, όπου κάθε τιμή που δίνει ο χρήστης σε κάθε πεδίο της φόρμας χρησιμοποιείται για την απόδοση τιμής στο αντίστοιχο πεδίο του σχήματος μεταδεδομένων Dublin Core στον editor, με το προσωπικό να χρειάζεται να κάνει τη θεματική επεξεργασία της εργασίας, την εισαγωγή του pdf αρχείου και τέλος την εισαγωγή των συσχετίσεων και την ενεργοποίηση της εγγραφής.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.