Εμπλουτισμός ψηφιακής βιβλιοθήκης – ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση

digit

Το παρόν υποέργο αφορά στη ψηφιοποίηση, καταλογογράφηση και θεματική ευρετηρίαση15000 τουλάχιστον ψηφιακών αντικειμένων με 270.000 σελίδες (η μέτρηση δεν απόλυτα είναι ακριβής). Ταυτόχρονα με την ψηφιοποίηση θα γίνει και η τεκμηρίωση των ψηφιακών αντικειμένων σε διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων (Dublin Core qualified, EAD ή και MODS).

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών (400 περίπου) που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή στο αποθετήριο του Πανεπιστημίου και ακόμα δεν βρίσκονται στην ΑΡΓΩ το ψηφιακό αποθετήριο του ΕΚΤ.

Ανάδειξη της ιστορίας του πανεπιστημίου από το επιστημονικό υλικό του με την ψηφιοποίηση του και προβολή του στον ΠΑΝΔΗΜΟ (επιστημονικές επετηρίδες, τόμοι συνεδρίων, περιοδικά κ.α.). Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου.

Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου έχει σε μια σειρά από περιοδικές ελληνικές σειρές εξασφαλίσει την άδεια από τον εκδότη ή τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων τους, για την ψηφιοποίηση τους και την ελεύθερη πρόσβαση του περιεχομένου τους μέσω των συλλογών του Πανδήμου. Οι ψηφιακές αυτές συλλογές είναι κυρίως περιοδικά που συνεχίζουν να εκδίδονται σε έντυπη μορφή και το ψηφιακό αρχείο τους φιλοξενείται στον Πάνδημο στα πρότυπα άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων υπηρεσιών (π.χ. JSTOR), υιοθετώντας την μέθοδο της χρονικής καθυστέρησης διάθεσης του περιεχομένου ενός τεύχους του περιοδικού από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης (moving wall). Τέτοια περιοδικά είναι η «Ουτοπία», τα «Σύγχρονα Θέματα», τα «Τετράδια», «Ψυχολογία», «Ψυχολογικά θέματα» κ.ά.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.