Αναφορές Βιβλίων

ref

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συνόλου ψηφιακών υπηρεσιών για τη παρακολούθηση-διαχείριση / διασύνδεση των επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλίων τα οποία αφορούν τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Το έργο αφορά κυρίως το σύνολο των μελών του Πανεπιστημίου.

Ο κύριος όγκος των έντυπων επιστημονικών δημοσιεύσεων σχεδόν στο σύνολο των επιστημών αποτελείται από άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. Για κάθε δημοσίευση και με βάση τις αναφορές που περιέχονται σε αυτή, υπολογίζονται οι δείκτες αναφορών αυτών με αποτέλεσμα να υπάρχουν δείκτες που να απεικονίζουν στοιχεία όπως: πόσο σημαντικό είναι ένα άρθρο, πόσες αναφορές έχει ένας συγγραφέας κ.τ.λ. Αντίθετα με τις περισσότερες επιστήμες, οι πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι οι έντυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις απαρτίζονται από βιβλία αντί για περιοδικά.

Το αποτέλεσμα αυτής της ιδιαιτερότητας είναι ότι οι δεν υπολογίζονται οι δείκτες που υπάρχουν στην περίπτωση των επιστημονικών περιοδικών και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να αναδειχθεί το επιστημονικό έργο των συγγραφέων. Στην περίπτωση των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών στην Ελλάδα, υπάρχει ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο δεν έχει αναδειχθεί εξαιτίας αυτής της έλλειψης.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, προτείνεται στα πλαίσια του παρόντος έργου, η δημιουργία ενός συνόλου ψηφιακών υπηρεσιών με τη βοήθεια των οποίων θα εντοπιστούν τα σχετικά δημοσιεύματα, και θα προβληθούν στον Παγκόσμιο Ιστό αναδεικνύοντας το σημαντικότατο αυτό έργο που διατελείται στη χώρα. Επιγραμματικά, οι ψηφιακές υπηρεσίες που προτείνεται να αναπτυχθούν είναι:

 1. Υπηρεσία διαχείρισης βιβλιογραφίας
 2. Υπηρεσία διασύνδεσης με σύστημα ηλεκτρονικών μαθημάτων
 3. Υπηρεσία προβολής στον παγκόσμιο ιστό
 4. Υπηρεσία εύρεσης – διασύνδεσης βιβλιογραφίας
 5. Υπηρεσία υπολογισμού – προβολής αναφορών

Τα οφέλη του έργου είναι πολυδιάστατα:

 • Θα επιταχύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από τη δημιουργία έξυπνων εργαλείων εντοπισμού συγγραμμάτων και αναφορών που αφορούν τις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες.
 • Θα διασυνδεθούν τα διάφορα συγγράμματα μεταξύ τους μέσω των αναφορών τους (βιβλία, μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις) βελτιώνοντας την ποιότητα και τον χρόνο αναζήτησης σε αυτές.
 • Θα διασυνδεθούν οι διάφορες ψηφιακές πύλες του Παντείου Πανεπιστημίου (ψηφιακή βιβλιοθήκη, κατάλογος βιβλιοθήκης, άλλες βάσεις δεδομένων τμημάτων του Ιδρύματος) με τις υπηρεσίες του έργου δημιουργώντας έτσι ένα περίπλοκο δίκτυο το οποίο συντελεί στην βελτίωση της εκπαιδευτικής / ερευνητικής διαδικασίας.
 • Θα προωθήσουν τα Ελληνικά συγγράμματα στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό χώρο τόσο της Ελλάδα όσο και του εξωτερικού.
 • Θα βοηθήσουν στην αύξηση των αναφορών σε Ελληνικά συγγράμματα από επιστήμονες και φοιτητές του εξωτερικού.
 • Θα αναδειχθεί η ιστορία των Ελλήνων επιστημόνων

Τα σχόλια έχουν κλείσει.