1

Παραδοτέα Μάρτιος – Μάιος 2012

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Μάιος, 2012
 • Θεοφιλάτου Άννα           Παραδοτέο 1 Καμάτσος Παρασκευάς         Παραδοτέο 1 (Μάιος-Ιούλιος 2012) Μπογιατζή Ελευθερία          Παραδοτέο 1 Παπαχριστόπουλος … Συνέχεια


Forma Metadedomenwn Diatribwn1

Φόρμα μεταδεδομένων για Διδακτορικές Διατριβές

 •  Άννα Θεοφιλάτου
 • 29 Μάιος, 2012
 • Φόρμα μεταδεδομένων για Διδακτορικές Διατριβές   Title: Όνομα που δίνεται στον πόρο. lang: gre qualifier:- Creator: Μία οντότητα πρωτίστως υπεύθυνη για την παραγωγή / δημιουργία … Συνέχεια


eggrafes

Διόρθωση εγγραφών

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 25 Μάιος, 2012
 • Για την εισαγωγή των εγγραφών της βιβλιοθήκης στο κοινό ΟΠΣΒ απαιτείται η διόρθωσή τους, ώστε να συμφωνούν με μια κοινά καθορισμένη πολιτική για όλες τις … Συνέχεια


leks

Θεματική ευρετηρίαση με ελεγχόμενο λεξιλόγιο

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 19 Μάιος, 2012
 • Ένας βασικός στόχος της ανάπτυξης του νέου ΣΨΒ “Πάνδημος” ήταν ο έλεγχος των καθιερωμένων όρων και η ακριβής συσχέτισή τους με το αρχείο καθιερωμένων όρων … Συνέχεια


uni

Μετατροπή UNIMARC σε MARC 21

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 19 Μάιος, 2012
 • Έπειτα από μελέτη του τρέχοντος πληροφοριακού συστήματος και των πολιτικών της βιβλιοθήκης βρέθηκε ότι η μεγαλύτερη αλλαγή κατά την μετάβαση από το τοπικά Ο.Π.Σ.Β στο … Συνέχεια


dc

Dublin Core Editor

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 18 Μάιος, 2012
 • Ο Πάνδημος αποτελεί το ψηφιακό αποθετήριο όπου συγκεντρώνει συλλογές που αφορούν τη συγγραφική δραστηριότητα των μελών του Παντείου Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει δηλαδή διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, … Συνέχεια


iii

Εισαγωγή στο υποέργο

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 19 Απρίλιος, 2012
 • Η Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Advance), που περιέχει 70.000 εγγραφές βιβλιογραφικών δεδομένων, οι οποίες δημιουργούνται σύμφωνα με το μορφότυπο UNIMARC. … Συνέχεια


fedora-commons

Λογισμικό Fedora

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 15 Απρίλιος, 2012
 • To σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Fedora που επιλέχτηκε βασίζεται στην αρχιτεκτονική Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture (FEDORA). Η ανάπτυξη του ξεκίνησε το 2001 από … Συνέχεια


5_interoperability

Πρότυπα Διαλειτουργικότητας

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 10 Απρίλιος, 2012
 • Η ανάπτυξη ενός ιδρυματικού αποθετηρίου προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη ικανού υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την ψηφιοποίηση, ψηφιακή επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση των τεκμηρίων μέσω του διαδικτύου. Στην … Συνέχεια


ipiresies_mesa

Τεχνική υποστήριξη – Χαρτογράφηση δικτύου

 •  Αφροδίτη Σωτηροπούλου
 • 30 Μάρτιος, 2012
 • Το κομμάτι αυτό αφορά στην ευθύνη για την καθημερινή, άμεση και διαρκή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτίζουν το πληροφοριακό … Συνέχεια


Σελίδα 3 of 41234